B Litter

Ilka v Stauderplatz X Noris v Ortenburg

  Ilka
Ilka
Noris
Noris
 
  B Raina
B Raina
B Raina
B Raina
B-Raina going home with Brian & Liz
B Raina
 Brian with Raina (4 mos)
B Raina
                                                                                        
 

Brixi
Brixi

Brixi
Brixi

Bill with Brixi (4 mos)
Brixi